praeludium (z mikroskopem) | praeludium (with microscope)

praeludium (z mikroskopem)

 

badanie samo w sobie daje satysfakcję
chociaż przedmiot daleki od doskonałości

obserwacja skutecznie pomaga znieczulać
gdy inaczej nie można się wyrwać ze skurczu

jechanie w nocy samo daje satysfakcję
więcej zadowolenia niż dotrzeć do celu

podróży nie obawiam się jeździć po nocy
o wiele bardziej za dnia jeździć sam po sobie

bo nocą wszystkie myszy koty czarne szare
badać je samo w sobie daje satysfakcję

najciemniej pod latarnią światło mi nie grozi
gdy cienie to nie więcej niż cienie latarni

w świetle latarni a nie żadne poważniejsze
z dumnego światła słońca cienie na lusterku

mikroskopu badanie daje satysfakcję
choć unosząc zasłonę można domknąć wieko

badanie samo w sobie daje satysfakcję
nawet jeżeli przedmiot daleki bardzo daleko

 

praeludium (with microscope)

 

the search itself a source of satisfaction
though the subject is far from perfect

observation succeeds helps make numb
when it’s impossible to break the cramp

travel by night itself is satisfaction
more joy than reaching the goal

I have no fear of travelling by night
much more so by day travelling my self

for night has all mice cats black and grey
to search in itself a source of satisfaction

it’s darkest by lantern the light is no threat
when shadows no more than lantern shadows

in lantern light but none more important
from proud sun light shadows mirrored minute

microscope search a source of satisfaction
though prying open the curtain one can fasten lid

search itself a source of satisfaction
even if the subject is afar very far indeed

Villanella z aniołami | Villanelle with angels

Villanella z aniołami

 

Twoje anioły zwą się pięknymi imionami.
Ich adres można znaleźć na takiej recepcie na
Chlorprothixen, tegretol, sulpiryd i anafranil.

Jesiennym wieczorem, siedząc w fotelu,
Podziwiasz niebo z sufitu, rozpamiętując, jak to
Twoje anioły zwą się pięknymi imionami.

Lęki, omamy, kaprysy, halucynacje, fuga,
Oto tematy. Z nimi niczym kontrapunkty
Chlorprothixen, tegretol, sulpiryd i anafranil.

Wiosennym porankiem przesuwa się nad trawą
Carillon owadów o fantazyjnych nazwach. Także
Twoje anioły zwą się pięknymi imionami.

Ten stan to jednak stan skupienia. Nowość, stan mieszany
I chociaż nobla za niego nie dadzą, to przynajmniej
Chlorprothixen, tegretol, sulpiryd lub anafranil.

Młodym popołudniem od ukąszenia osy dowiedziałem się,
Że ból potrafi fruwać i ma swoją melodię, a
Jego anioły zwą się pięknymi imionami.

Dwubiegunowa ta ziemia i uszkodzona, bo wypełzł
Jak ten cień z jaskini; i próżno przeciw niemu
Chlorprothixen, tegretol, sulpiryd i anafranil.

Gdy noc pleśnieje, bieleje, wiotczeje,
Oblewam się potem pod kocem. Nie pociesza, że
Twoje anioły zwą się pięknymi imionami:
Chlorprothixen, Tegretol, Sulpiryd i Anafranil.

 

Villanelle with angels

 

Your angels are still known as names of beauty.
Their address can be found on prescriptions for
chlorprothixene, tegretol, sulpiride and anafranil.

Autumn evening: rested in an armchair,
you admire the ceiling heavens, recall how
your angels are known still as names of beauty.

Anxiety, delusions, caprice, imaginings, fugue.
These are the themes. In step as if counterpoint -
chlorprothixene, tegretol, sulpiride and anafranil.

Spring morning: through the grass moves
a carillon of insects, names fantastical. And yes
your angels are known still as names of beauty.

This state, though, is a state of matter. New, a pill
patchwork. A Noble is not to be, at least there’s
chlorprothixene, tegretol, sulpiride and anafranil.

In the young afternoon a wasp sting taught me
that pain has its wings, its own melody and so
your angels are known still as names of beauty.

This earth is bipolar and imperfect, from the hill
like a shadow he crawled from a cave; but to no avail
chlorprothixene, tegretol, sulpiride and anafranil.

When night falls to waste, whitens, loses seed,
sweat is my river, my blanket. No, no consolation,
your angels are still known as names of beauty:
chlorprothixene, tegretol, sulpiride and anafranil.

Bio

Szymon Żuchowski is a Warsaw-based poet, translator, and independent classical music journalist who studied Applied Linguistics before turning to piano and harpsichord. Amongst other writers, he has translated works by Pablo Neruda, Edmund White, Nathalie Sarraute, Xavier de Maistre, and Hugo von Hofmannstahl, as well as non-fiction essays and scholarly articles. His debut volume of poetry appeared recently: Ars amandi, vita brevis [Love’s Art, Life’s Brevity] (Warszawa: Fundacja Zeszyty Literackie, 2014); his second book, Podział odcinka [Partition of a Segment], is currently in press. Readers fluent in Polish may find a selection of his poems, notable for their exploration of musical forms and pharmacological allusions, in the bi-cultural journal Dwutygodnik, Issue 87, July 2012, at: http://www.dwutygodnik.com/artykul/3795-wiersze.html (as well as an extended interview in Issue 133, May 2014).

Notes

Both poems are re-published here with the permission of the author and translated by Ryszard Reisner.