Jestem martwa, mamo | I am dead now, mother

Jestem martwa, mamo

 

Jestem martwa, mamo. Moje ciało chodzi
jasnymi ulicami tego miasta. Inni
pozostawiają ślady, odbicia w witrynach.
Ich cienie dotykają plam słońca na murach.
I długie poły płaszczy odbijają się w rzece
pewnej źródła i ujścia. Nocą, kiedy na plantach
palą się latarnie, inni patrzą w ich światło,
myślą słowo blask

 

I am dead now, mother

 

I am dead now, mother. My body walks
the bright streets of this town. Others
leave traces behind, reflections in shop windows.
Their shadows touch sun patches on walls.
And stretches of long coats reflect in the river
sure of its source and mouth. At night, when boulevard
lanterns shine, others gaze into their light,
thoughts turning to the word “glow”

Nigdy dość: nigdy dosyć | Never enough: never enough of

Nigdy dość: nigdy dosyć

 

Nigdy dość: nigdy dosyć. Pylne światło późnego
sierpnia. Chłopiec zasypia w słońcu i wtedy śni się
ogród, ten sam. O północy driady, najady, palą
pod naszym oknem ogniska: skrzep tego blasku
odrywa się, leci w górę, wkracza w nas.

 

Never enough: never enough of

 

Never enough: never enough of. Light-dust in late
August. A boy falls asleep in the sun and then dreams
a garden, the very same. At midnight wood-nymphs
and naiads burn camp fires under our windows: a tinder
spark breaks, rises skywards, enters us.

Dzień powietrza, poruszeń | A day of air and motion

Dzień powietrza, poruszeń

 

Dzień powietrza, poruszeń. Dzień fruwających na wietrze
plastikowych torebek, szypułek klonu i cętek światła.
Dzień scen klasycznych: na przykład leżenia z dzieckiem,
w słońcu, pośród wrotyczu, rąk zanurzanych w rzece.
Dzień, w którym nasze historie przez kogoś musiały chyba

zostać opowiedziane: i pewnie w chłodnej czułości tego,
kto opowiadał, zyskały rymy i rytmy: stąd ulga.
Co się zdarzyło, zobaczyliśmy teraz jak obce miasto, którego
mosty, mury, mansardy, możemy własnym zachceniem,
w każdej chwili, porzucić: są cudze. I my jesteśmy
sobie osobni, ze sobą nietożsami: dwa cienie
za zmierzchu podpowiedzią w ogrodzie ciemniejące

 

A day of air and motion

 

A day of air and motion. A day flutters by
in the wind: plastic bags, plane stalks, splashes of light.
A traditional day: lying in the sun with your child,
in stands of tansy, arms deep in the river.
A day when someone surely has to tell our stories:

and so in the cool warmth of the story teller
they have rhymes and rhythms: and now flow.
What took place, we now saw as a foreign city whose
bridges, walls and mansards, we can, as we please
at any moment, abandon: they’re not ours. And we
are apart, unlike one another: two shadows
at dusk, a hint, each in the garden now darker and darker.

Aż w końcu ktoś cię skleił | And in the end someone

Aż w końcu ktoś cię skleił

 

Aż w końcu ktoś cię skleił: z mokrej ziemi, z patyków,
ze skorup i żywicy, z potłuczonego szkła.
Ty, co toczyłaś kamień, ty, którą kamień toczył,
stajesz wyprostowana. I śmierć traci pewność.

 

And in the end someone

 

And in the end someone glued you together – from wet earth,
resin, kindling, bark, from splintered glass.
You, who tumbled the stone, you who the stone tumbled,
stand tall now. And death loses its certainty.

Bio

Natalia de Barbaro, a social psychologist lecturing at the Jagiellonian University, is one of the newer generation of Polish poets, winning the 2007 Zeszyty Literackie award for her poetry debut. Her poems have been published in literary journals, such as the Warsaw-based (formerly exiled) Zeszyty Literackie and the Wrocław-based Odra, as well as the Kraków-based Catholic weekly Tygodnik Powszechny. Natalia de Barbaro’s first book of poems, Ciemnia [Dark Room] (Warsaw: Zeszyty Literackie, 2010), has been translated into Russian, Spanish, German, Ukrainian, and Italian. She is also known for her involvement in the campaign strategy of Donald Franciszek Tusk who became Prime Minister of Poland between 2007 and 2014 and President of the European Council thereafter.

Notes

Poems are republished here with permission of the author and translated by Ryszard Reisner.